Běž!

Nikdy se nezavděčíš EMvšem.

GVždycky tě může někdoHM štvát..A

Pokud si půjdeš za svýmEM snem,

Gtak se to lehce můžeHM stát..A

OniEMnechápou, kolik jeG za tím dřiny,

a takHMnecítí aniA malý kousek dřiny,

když tiEM říkají, že to mášG zabalit.

Když tiHM říkají, ať stojíšA v povzdálí

A ty jeEM ignoruješ, aleG někdy to fakt nejde.

HMI když si říkáš,A co na tom sejde.

EMOni snad nemajíG jinak pro co žít,

HMnež jenom z nenávistiA nechat srdce bít.

 

Ref:(2x)

DBěž! Hlavně seA neotáčej.

HMStačí, že na dalšíG bubáky narazíš.

DV bahně seA nenamáčej.

HMJednou si tam stoupneš aG hned se zaboříš.

 

Řekni mi, kdys naposled EMchválil Gněkoho za něco, coHM se ti líbiloA

Ne, ty jsi radějiEM schválilG režim, kdy mračíš se naHM všechny okolo.A

Protože býtEM zlýGHM bylo je a budeA lehčí.

A tak lidéEM nadávají na netuG v diskuzích, a pak siHM připadajíA lepší.

 

Ref:(2x)

DBěž! Hlavně se Aneotáčej.

HMStačí, že na další Gbubáky narazíš.

DV bahně se Anenamáčej.

HMJednou si tam stoupneš aG hned se zaboříš.

 

Bridge:(2x)

EMJá mám jen Gjedno přání, HMto, aby A slušnost byla kEM mání. JenomG jedno přání.HM Kam zmizelaA všechna pokora.

 

Ref:(2x)

DBěž! Hlavně se Aneotáčej.

HMStačí, že na další Gbubáky narazíš.

DV bahně se Anenamáčej.

HMJednou si tam stoupneš a Ghned se zaboříš.